Продукти

Найлонова кула на кран макара

  • hot selling Nylon pulley wheel

    горещо продаващо се колело от найлонова ролка

    Найлоновите ролки са широко използвани в различни подемни съоръжения като части от кулокранове, постепенно замествайки старите метални ролки с техните уникални предимства. Найлоновите ролки могат да играят роля на самосмазване с цел замяна на стоманата с пластмаса